Operativna vaja gašenje notranjih požarov

Pretekli vikend je Gasilska zveza Piran v sodelovanju z Aerodromom Portorož organizirala operativno vajo, ki je potekala dva dni. V soboto je bil poudarek na začetnem požaru in preiskovanju vzroka le tega. V tem delu je bil gasilskim pripravnikom prikazan požar po fazah razvoja in nevarnosti, na katere morajo biti pozorni. Vzrok požara so raziskovali kriminalisti posebne enote Policije skupaj z vodniki psov. Drugi dan vaje je potekal izključno za urjenje gasilcev za gašenje notranjih požarov. V vaji so sodelovali operativni člani PGD Sečovlje, PGD Piran, PGD Nova vas in operativna enota Aerodroma Portorož. Zahvaljujemo se vodstvu Aerodroma Portorož, da so nam omogočili izvedbo vaje na objektu pred rušitvijo. Posebna zahvala gre tudi poveljniku GZ Piran Primožu Lebariču ter inštruktorju dr. Alešu Subanu za logistično pripravo vaje.

Posnetek PRIMORSKA KRONIKA

Comments are closed.